Ben’s Birthday Slide

Ben’s Birthday

“I played this tune for the first time in Miltown Malbay during the Willie Clancy Week in the backroom of the Central Hotel on an evening where a small group of us celebrated Ben Lennon’s birthday, the great Leitrim fiddle player.  Ben was eighty years old that year.”

Breithlá Ben

“Sheinneas an port seo don gcéad uair le linn Scoil Samhraidh Willie Clancy in Sráid na Cathrach, sa tseomra cúil in Ostán an Central.  Tráthnóna ar leithligh a bhí ann, nuair a bhí buíon beag againn bailithe le chéile, le ceiliúradh a dhéanamh ar lá breithe Ben Lennon, an fidléir mór le rá as Co. Liatroma.  Bhí an cheithre fichid bainte amach ag Ben an bhliain sin.”Click to listen to the tune:

Ben's Birthday


 

Interactive Score:

If you can’t see the score, get the Sibelius Scorch plug-in here. Created using Sibelius.