Happy Days Reel

Happy Days

“During a visit that my wife’s niece Deirdre made to the house, we were reminiscing about something which happened in the past and Deirdre remarked ‘Happy Days’ – I composed this tune that night.”

Laethanta Shona

“Le linn do Dheirdre, neacht mo mhná-chéile, a bheith ar chuairt chugainn, bhíomar ag cuimhneamh ar rud éigint a bhí tarlaithe san am atá caite agus b’shin an tagairt a dhein Deirdre don ócáid “Laethanta Shona” – chumas an port an oíche sin.”Click to listen to the tune:

 Happy Days


 

Interactive Score:

If you can’t see the score, get the Sibelius Scorch plug-in here. Created using Sibelius.