Back Road to the Mills Jig

Back Road to the Mills

“During the years that I played in the Mills bar in Baile Bhuirne, I sometimes took a short cut on this road which joins the main Cork/ Killarney road just outside Baile Bhuirne.

This Bar and its owners Don and Gobnait O’Leary have always accommodated traditional music and made musicians welcome on their premises. These proprietors and other like- minded people such as Peter Browne in Castleisland, in the heart of Sliabh Luachra, ensure a life line for the promotion of our music in local communities.”

An Bóthar Aicearra go dtí an Muileann

“I gcaitheamh na mblianta gur sheinneas ag tigh tábhairne an Mhuillinn i mBaile Bhuirne, thaistealaínn uaireanta ar an mbóthar aicearra a bhuaileann leis an bpríomh bóthar idir Chorcaigh agus Cill Airne, díreach lasmuigh de Bhaile Bhuirne.

Cuireadh fáilte riamh is choíche roimh lucht an cheoil sa tigh tábhairne seo atá faoi úinéireacht Dhónail & Ghobnait Uí Laoghaire. Tá na tábhairneoirí seo agus iad siúd atá ar aon intinn leo, ar nós Peter Browne, in Oileán Chiarraí, i gceartlár Shliabh Luachra, mar líne tharrthála don gceol Gaelach i measc an phobail.”Click to listen to the tune:

Back Road to the Mills


 

Interactive Score:

If you can’t see the score, get the Sibelius Scorch plug-in here. Created using Sibelius.