Scoraíochtar Jig

Scoraíochtar

“Scoraíochting  was the word used for visiting neighbours’ houses by night and was a great tradition before the arrival of the television  and thus a Scoraíochtar was one who visited.”

Scoraíochtar

“Ag Scoraíocht an téarma a úsáidtear go háitiúil le cur síos a dhéanamh ar chuairt a thabhairt ar thithe na gcomharsan agus ba mhó an traidisiún a bhí ann roimh ré na teilifíse.  Thugtaí “Scoraíochtar” ar an té a bhíodh ar cuairt.”


 

Click to listen to the tune:

Scoraíochtar


 

Scorch Score:

If you can’t see the score, get the Sibelius Scorch plug-in here. Created using Sibelius.