The Reaper Jig

The Reaper

“The advances made in farm work since my youth are of a staggering magnitude, when one thinks of the many tasks that were done which relied on skills that are no longer required.

One such example is the work of the reaper in his use of the scythe for cutting hay and corn.  Nowadays of course tractor driven mowers of all sorts and combine harvesters get through a lot more work in much quicker time.”

An Spealadóir

“Is mó dul chun cinn atá déanta maidir le cúrsaí feirme agus an obair a bhí i gceist le linn m’óige go háirithe, nuair a chuimhnítear ar na cúraimí ar fad a bhí orainn agus nach bhfuil aon úsáid ann do roinnt mhaith scileanna a bhíodh de dhíth an t-am úd.

Sampla amháin isea obair an Spealadóra agus úsáid na speile do bhaint an fhéir agus arbhair.  Sa lá atá inniu ann gan dabht, úsáidtear tarracóirí agus innealra  baint  de gach sórt chun i bhfad níos mó oibre a dhéanamh, laistigh d’achar ama i bhfad níos giorra.”Click to listen to the tune:

The Reaper


 

Interactive Score:

If you can’t see the score, get the Sibelius Scorch plug-in here. Created using Sibelius.