Meitheal Reel

Meitheal Reel

“Meitheal is a group of neighbours who gather together to do certain tasks on the farm when a lot of help is needed, such as threshing corn, digging potatoes, etc.  The practice has more or less died out today but was common place in my youth.”

Meitheal

“Tugtar ‘Meitheal’ ar ghrúpa comharsan a thagann le chéile le tabhairt faoi obair fheirme áirithe nuair a bhíonn práinn le cúnamh, ar nós bualadh arbhair, baint prátaí & r.l.  Níl sé sa treis chomh mór a thuilleadh ach bhí sé an-chomónta le linn m’óige.”Click to listen to the tune:

Meitheal Reel


 

Interactive Score:

If you can’t see the score, get the Sibelius Scorch plug-in here. Created using Sibelius.