Bóithrín na Smaointe Jig

Bóithrín na Smaointe

“One evening I was listening to Raidió na Gaeltachta and one of the announcers was discussing a topic referring to Bóithrín na Smaointe (Memory Lane) which prompted the name of this tune.

As this collection was coming to fruition it was noticeable that many tunes referred to the history of the area and to times gone by.  This tune seemed an appropriate title for the collection.”

Bóithrín na Smaointe

“Tráthnóna amháin bhíos ag éisteacht le Raidió na Gaeltachta agus dhein an clár reachtaire tagairt d’imeachtaí a bhain le Bóithrín na Smaointe agus d’oir sé mar ainm don phort seo.

De réir mar a bhí an bailiúcháin seo ag teacht chun cinn bhí sé le tabhairt faoi deara go raibh go leor tagairtí do stair an cheantair agus d’imeachtaí a bhí tarlaithe san am a bhí caite.  Shíleas gur oir an t-ainm mar theideal don bhailiúcháin iomlán.”Click to listen to the tune:

Boithrin Na Smaointe


 

Interactive Score:

If you can’t see the score, get the Sibelius Scorch plug-in here. Created using Sibelius.